IMG_5462.JPG
IMG_6892.JPG
IMG_6406.JPG
IMG_5840.JPG
IMG_4241.JPG
thumb_IMG_7549_1024.jpg
IMG_5462.JPG

Helhetslösningar inom avlopp


Helhetslösningar inom avlopp

Vi hjälper dig från start till mål

Kontakt

SCROLL DOWN

Helhetslösningar inom avlopp


Helhetslösningar inom avlopp

Vi hjälper dig från start till mål

Kontakt

Vi jobbar efter parollen "från start till mål". Vi hjälper dig genom hela kedjan när ett avlopp ska anläggas - från att göra vatten- och jordprov, inspektera markförhållanden, till att fylla i blanketter till kommunen och därefter genomföra installationen.

IMG_6892.JPG

10 steg till nytt avlopp


Läs mer om hur vi kan vägleda dig genom den annars ganska jobbiga processen för att få ett nytt och godkänt avlopp.

10 steg till nytt avlopp

10 steg till nytt avlopp


Läs mer om hur vi kan vägleda dig genom den annars ganska jobbiga processen för att få ett nytt och godkänt avlopp.

10 steg till nytt avlopp

IMG_6406.JPG

Avloppslösningar


Valet av avloppsanläggning styrs utav era behov, rådande markförhållanden och gällande krav för din fastighet. Dessa saker tar vi reda på i samband med inledande utredningen för ansökan till kommunen. Här kan du se hur de olika lösningarna ser ut och hur vi gör när vi anlägger dem.

Olika avloppslösningar

Avloppslösningar


Valet av avloppsanläggning styrs utav era behov, rådande markförhållanden och gällande krav för din fastighet. Dessa saker tar vi reda på i samband med inledande utredningen för ansökan till kommunen. Här kan du se hur de olika lösningarna ser ut och hur vi gör när vi anlägger dem.

Olika avloppslösningar

Det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd från miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på avloppsguiden.se. Testa ditt avlopp här!

IMG_5840.JPG

End


Med utbildad och erfaren personal är vi ditt trygga val till nytt avlopp. Vi har genomgått ME´s oberoende diplom- och projektörsutbildning för anläggande av enskilt avlopp samt FANN:s och BAGA:s diplomutbildning.

OM OSS

End


Med utbildad och erfaren personal är vi ditt trygga val till nytt avlopp. Vi har genomgått ME´s oberoende diplom- och projektörsutbildning för anläggande av enskilt avlopp samt FANN:s och BAGA:s diplomutbildning.

OM OSS

IMG_4241.JPG

Story


Genom att uppgradera landets icke-fungerande enskilda avloppsanläggningar bidrar vi till att skapa förutsättningar för en natur och miljö i balans åt våra nästkommande generationer.

Hur mår ditt avlopp?

Story


Genom att uppgradera landets icke-fungerande enskilda avloppsanläggningar bidrar vi till att skapa förutsättningar för en natur och miljö i balans åt våra nästkommande generationer.

Hur mår ditt avlopp?

thumb_IMG_7549_1024.jpg

Hike


Det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd från miljönämnden i din kommun. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på:

avloppsguiden.se

Hike


Det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd från miljönämnden i din kommun. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på:

avloppsguiden.se