VÄLJ RÄTT ANLÄGGNING FÖR DITT AVLOPP!

Det finns en djungel av olika lösningar, produkter och det är inte lätt att välja. 

För att veta vilken typ av anläggning som du behöver så krävs det att man gör den inledande undersökningen/projekteringen.

Först när man vet alla fakta kan man se vilken lösning som passar bäst för just er.

Vi erbjuder moderna och kompakta lösningar från ledande leverantörer.

En traditionell infiltration som normalt kräver en yta på ca: 30kvm får med modern teknik plats på ca: 8kvm.

Läs mer om vilka olika typer av avloppslösningar som finns på: http://husagare.avloppsguiden.se/avloppsteknik.html

Avlopp med hög skyddsnivå

Sluten tank (wc) + bdt

Roslagens vanligaste avloppslösning inom detaljplanerade områden. Extremt snålspolande vattentoalett till sluten tank samt BDT med infiltration/markbädd.

Gråvattenfilter - bdt

En av de minsta och enklaste lösningarna för rening av bad-, disk- och tvättvatten.

BDT

Reningsverk Biotank

Reningsverk infiltration

Avlopp med normal skyddsnivå

Slamavskiljare med infiltration