Jonny Bruhn
The Brown Company AB

Niklasborgsvägen 10, 761 73 Norrtälje.
Org. nr: 556736-9276            

Tel: 0705-18 01 33
E-post: jonny@avloppspoolen.se

Avloppspoolen är ett samarbete mellan företagarna Jonny Bruhn och Johan Helgöstam. Vi har lite olika erfarenheter från mark, anläggning och byggbranschen, men tillsammans har vi en bred kompetens vilket underlättar och ger en trygghet för våra kunder. Vi kan hjälpa dig med helhetslösningar och du behöver inte själv kontakta andra yrkesgrupper för att få jobbet utfört. 

Vi har gått diplomeringsutbildningar för projektering och anläggande av avloppsanläggningar, vilket har givit oss gedigen kunskap inom området och vi är uppdaterade på vad som händer i en ständigt föränderlig bransch.

Vi har kontor i Svanberga och Vallentuna med Roslagen som vårt huvudsakliga arbetsområde, men vi utför även arbeten i Stockholmsområdet. 

Vi jobbar dessutom inte bara med avlopp, utan vi kan hjälpa dig med de flesta former av markarbeten. 

Kvalitet är viktigt för oss och vi vill alltid utföra ett arbete som både vi och kunden är nöjd med.

Johan profil.jpg

Johan Helgöstam
Helgö Mark Konsult AB

Helgö 1, 186 95 Vallentuna.
Org. nr: 556840-2738            

Tel: 0708-27 50 06
E-post: johan@avloppspoolen.se

 

Vi har en mängd medarbetare med i vårt team som hjälper oss i arbetet med våra uppdrag!