HAR JAG RÄTT TILL ROTAVDRAG?

Vi hjälper dig med hanteringen runt Rotavdrag och tar reda på vad du har för möjligheter till skattereduktion.

Rotavdraget kan ge dig rätt till 30% avdrag på arbetskostnaden, beroende på vilken inkomst du har.

Skattereduktion uppgår till som mest 50 000kr per person och år.

SÅ HÄR SÄGER SKATTEVERKETS REGLER ANGÅENDE AVLOPPSARBETEN:

INFILTRATIONSANLÄGGNING/ENSKILT AVLOPP
 

Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Läs mer på http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html